నిర్భయ కేసు : మైనర్ వంట మాస్టర్ పనిలో వున్నాడు !!

దేశ రాజధాని ఢిల్లీ లో జరిగిన ఘోరమైన సంఘటన లో నిర్భయ రెండు వారాల పాటు మృత్యువు తో పోరాడి ..చివరికి ఆ మృతువు చేతిలో ఓడిపోయింది. ఈ ఘటన పై ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిర్భయపై సరైన న్యాయం జరగాలి …

Read More