దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించే ఆలోచన లో నరేంద్ర మోడీ..?

thesakshi.com    :    భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 360 భారతదేశంలో దేశవ్యాప్తంగా ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితిని విధించడం కోసం. ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి (ఆర్టికల్ 360): ఆర్టికల్ 360 ప్రకారం, ఆర్థిక స్థిరత్వం లేదా భారతదేశం యొక్క క్రెడిట్ లేదా …

Read More