ఇండియాలోని తమ దేశ ప్రజల్ని వెనక్కి రావాలని పిలుపు నిచ్చిన చైనా

thesakshi.com    :   కరోనా వచ్చిన మొదట్లో… ప్రపంచం మొత్తం… చైనాలోని తమ దేశ ప్రజల్ని వెనక్కి పిలిపించుకున్నాయి. ఇప్పుడు అదే చైనా… కరోనా నుంచి చాలావరకూ తప్పించుకొని… ఎక్కడ కరోనా ఎక్కువగా ఉంటే… అక్కడి నుంచి తమ దేశ ప్రజల్ని …

Read More