చాన్స్ ఇప్పిస్తానంటూ పిలిచి…

అక్కడ.. ఇక్కడ అనే తేడా లేకుండా కాస్టింగ్ కౌచ్ అనేది అన్ని చోట్ల ఉంది. అన్ని భాషల సినిమా పరిశ్రమల్లో ఉంది.. ఆ మాటకు వస్తే ఇతర రంగాల్లో కూడా కాస్టింగ్ కౌచ్ అనేది ఉంది. కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి ఈమద్య …

Read More