మచ్చిక చేసుకుని13కోట్లు నొక్కేసిన దంపతులు

thesakshi.com   :    వాళ్లు మామూలు దంపతులు కాదు.. కాస్త డబ్బునోళ్లు కనిపిస్తే ఆప్యాయంగా పలకరిస్తారు. కమ్మని విందులిస్తారు. పబ్ లంటూ.. పార్టీ లంటూ భలే తిప్పేస్తారు. ఆ తర్వాత మాకు వడ్డీకి డబ్బులిస్తే పర్సన్ టేజీ ఎక్కువ ఇస్తామంటూ చెబుతారు. …

Read More