వాట్సాప్ చాట్ బాట్ ప్రారంభంచిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం

thesakshi.com  :  కోవిడ్-19పై సమాచారాన్ని అందించే వాట్సాప్ చాట్ బాట్ ప్రారంభంచిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం 9000 658 658 నెంబరుపై “TS Gov Covid Info” పేరిట ఒక వాట్సాప్ చాట్ బాట్ ను సోమవారం ప్రారంభించింది. కోవిడ్-19పై …

Read More