ఏపీకి రాబోయే సీఎస్ ఎవరు?

thesakshi.com    :    ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాలనలో పాలనా వ్యవహారాల్లో ఐఏఎస్ లు కీలకంగా వ్యవహరిస్తుంటారు. అందులోనూ పాలనలో ముఖ్యమంత్రికి సీఎస్ గా వ్యవహరించే ఐఏఎస్ పాత్ర….ఎంతో కీలకం. జిల్లా కలెక్టర్లను సమన్వయం చేసుకుంటూ ముఖ్యమంత్రికి కలెక్టర్లకు మధ్య …

Read More