పొలం దున్నుతుంటే విలువైన వజ్రం దొరికింది..!

thesakshi.com   :   కలిసిచ్చే కాలం ఉంటే ఎక్కడ ఉన్నా అదృష్టం వెతుక్కుంటూ వస్తుందంటారు. ప్రస్తుతం అందరూ ఈ వైరస్ కారణంగా కష్ట కాలంలో ఉంటె ఒక రైతుకు అదృష్టలక్షి వజ్రం రూపంలో ఎదురుగ నడుచుకుంటూ వచ్చింది. ఇటీవల కర్నూలు జిల్లాలో గొర్రెల …

Read More