అలుపెరగని భగీరథుడొకరు..కొండనుచీల్చిన ధీశాలొకరు..

thesakshi.com   :   గమ్యం స్థిరంగా ఉండాలి. మార్గం కచ్చితంగా నిర్ణయించుకోవాలి. ప్రయత్నంలో రాజీ ఉండకూడదు అప్పుడే విజయం లభిస్తుంది. విజయానికి ఏ బలహీనత అడ్డు కాదన్నట్లు పోరాడు ఎంతటి కఠినమైనా , క్లిష్టమైనా గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చు అని నిరూపించారు . ఓనిరుపేద …

Read More