బుల్లి అర్హకు డాడీ ఇచ్చిన బుజ్జి కానుకను చూశారా?

బుల్లి అర్హకు డాడీ ఇచ్చిన బుజ్జి కానుకను చూశారా? నేడు అర్హ బర్త్ డే .. అందుకే అల్లు అర్జున్ ఇలా స్పెషల్ గిఫ్ట్ ని ప్లాన్ చేశారు. ఇంతకీ ఆ బుల్లి పెట్టెలో అర్హ కోసం ఎలాంటి గిఫ్ట్ దాగి …

Read More