రాజకీయాలుఅవినీతి అధికారుల పాలిట సింహస్వప్నం ACB డీజీ సీతారామాంజనేయులు !

  అవినీతి అధికారులు పొలిటికల్ లయన్స్ డ్రీంపి ఎస్ ఆర్ ఆంజనేయులు …ఇప్పుడు ఈ పేరు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక సంచలనం. తప్పుచేసినవాడు తమ్ముడైన సరే తలనరికే తత్త్వం ఈయన సొంతం. ఆ నిజాయితీనే నేడు ఆయనకి ఇంతటి గొప్ప కీర్తి …

Read More