తెలంగాణ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి అరుదయిన ఘనత

తెలంగాణ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి అరుదయిన ఘనత ఏసియా పోస్ట్ , psu , ఫేమ్ ఇండియా సర్వే టాప్ 25 ఐపీఎస్ లో డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి కి చోటు దేశం లో ఉన్న ఐపీఎస్ ల పనితీరు ఫై …

Read More