ఒక్క ఉంగరంలో 7 801 వజ్రాలు..!

thesakshi.com   :  ఒకటి రెండు వజ్రాలు పొదిగించి ఉంగరాలు చేయిస్తేనే..వాటివిలువ రూ.కోట్లలో పలుకుతోంది. మరి అలాంటిది ఒక్క ఉంగరంలో 7 801 వజ్రాలు పొదిగించడం అంటే మాటలా.. ఉంగరంలో అన్ని వజ్రాలు పొందుపరిచారంటే ఎంత నైపుణ్యం ఉండాలి. ఎన్ని రోజులు కష్టపడాలి. …

Read More