దీపికతో డార్లింగ్ ధూమ్మచాలే ధూం ధూం

డార్లింగ్ ప్రభాస్ రేంజ్ పాన్ ఇండియా లెవల్ కి చేరాక అతడి కోసం ఎంపిక చేయాల్సిన నాయికల్ని ఆ రేంజులో వాళ్లనే తేవాల్సి వస్తోంది. మేకర్స్ కి ఇదో రకంగా తల బొప్పి కట్టిస్తున్నా చివరికి ప్రభాస్ ఏరి కోరి ఎంపిక …

Read More