మహిళలు, బాలల సంరక్షణ కొరకు పటిష్ట చర్యలు :సీఎం

మహిళలు, బాలల సంరక్షణ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పటిష్ట చర్యలు చేపడుతోంది. రాష్ట్రంలో మహిళలు బాలాబాలికలకు తాను మేనమామగా ఏపీ సీఎం జగన్ అభివర్ణించుకుంటారు. అందులో భాగంగా మహిళలు బాలల సంరక్షణకు చర్యలు చేపట్టారు. దేశంలోనే తొలి సారిగా దిశ చట్టాన్ని …

Read More