మురికి విధుల్లో ‘హైడ్రాక్సి క్లోర్లోక్విన్’ డ్రగ్ ప్రయోగం చేసేందుకు రంగం సిద్ధం !!

thesakshi.com    :    కరోనాకు ఇప్పటివరకు మందు లేదు. అయితే భారత్ తయారు చేస్తున్న ఆ డ్రగ్ కరోనాపై పనిచేస్తోంది. ఇప్పుడు ఆ మందును భారత్ లోని అతిపెద్ద మురికివాడల్లో నివసిస్తున్న జనాలపై ప్రయోగించబోతున్నారా? అక్కడ ప్రబలుతున్న కరోనాను నియంత్రించేందుకు …

Read More