జిల్లా విభజనలతో ఏం జరుగుతుంది? 

thesakshi.com   :    జిల్లాల విభజన జరిగితే ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను విభజిస్తారు. రెవెన్యూ, ఇతర పనుల కోసం దూరం వెళ్లాల్సిన అవసరం తప్పుతుంది. అలాగే జిల్లా స్థాయి అధికారుల పరిధి తగ్గి, పని భారం తగ్గుతుంది. ఉన్న వాటిపై ఎక్కువ …

Read More