యస్‌ బ్యాంకు దివాళా వెనుక…అసలు కారణాలు ఇవే..

యస్‌ బ్యాంకు దివాళా వెనుక… కారణాలు క్లుప్తంగా… స్వచ్ఛమైన పాలన అందిస్తామని అధికారానికి వచ్చిన మోడీ పాలనలో ఆర్థిక కుంభకోణాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి. యస్‌ బ్యాంకు దివాళా ఈ కోవలో తాజా ఘటన. యస్‌ బ్యాంకును ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంటున్నట్టు కేంద్ర …

Read More