తెలుగు హిందీ రచనల వారధి “డాక్టర్ బాలశౌరి రెడ్డి”

thesakshi.com   :    ఆయనో సృజనాత్మక రచయిత… భాషా పరిశోధకులు …సాహిత్య పిపాసి… అనువాద రచయిత… హిందీ తెలుగు భాషలను అధ్యయనం చేసిన సాహితీ వేత్త… మంచి విశ్లేషకులు.. హిందీ భాషా ప్రవీణుడు .హిందీ చందమామ సంపాదకుడు. కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ …

Read More