కిల్లర్ డాక్టర్ మృత దేహాలని ఏం చేసేవాడంటే ?

thesakshi.com   :    ఈ ప్రపంచంలో దేవుడి తరువాత స్థానం కచ్చితంగా డాక్టర్ దే. ఎందుకు అంటే ఆ దేవుడు మనకి జన్మ ఇస్తే..ఈ కనిపించే దేవుడు పునర్జన్మను ఇస్తాడు. అందుకే దేవుడితో సమానంగ్ఫా డాక్టర్ కి కూడా దండం పెడతారు. …

Read More