నిమ్స్ లో వెంటిలేటర్ల ఏర్పాటుకు రూ 41 . 95 లక్షల విరాళమిచ్చిన మేఘా

thesakshi.com  :  నిమ్స్ లో వెంటిలేటర్ల ఏర్పాటుకు రూ 41 . 95 లక్షల విరాళమిచ్చిన మేఘా సంస్థ.. ప్రజలను కాపాడే భువి పై దేవతలైన వైద్యులకు సేవ చేసేందుకు ఎల్లప్పుడు సిద్ధం నిమ్స్ డైరెక్టర్ మనోహర్ కు రాసిన లేఖలో …

Read More