కట్నం తెస్తావా..అప్పులోళ్లకు పడక సుఖం ఇస్తావా..

thesakshi.com     :    ఎంబీఏ చేశానని చెప్పాడు. చాలా వ్యాపారులున్నాయని చెప్పి పెళ్లి సమయంలో 50 తులాల బంగారం నగదు కారు పొందాడు. స్నేహితుల భార్యలతో అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకుని వాళ్ళతో విదేశీ టూర్లకు తిరిగి చివరికి ఉన్నదంతా ఊడ్చేశాడో …

Read More