జైలుకు వెళ్లేముందు ఆనంద్ తేల్తుంబ్డే వ్రాసిన లేఖ

thesakshi.com   :జైలుకు వెళ్లేముందు ఆనంద్ తేల్తుంబ్డే మనందరికీ రాసిన లేఖ రేపు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి. కరోనావైరస్ వల్ల బహిరంగంగా జయంతి ఉత్సవాలు జరిగే అవకాశం లేకపోయినా, ఎవరికి వారు బాబాసాహెబ్ ను తలచుకుంటున్న సమయానికి బాబాసాహెబ్ మనవడు (మనవరాలు రమ …

Read More