కరోనా ఎదురుకొనేందుకు ప్రభుత్వం పూర్తి సంసిద్ధం గా ఉంది.. సీఎం స్పెషల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ హరికృష్ణ

కరోనా ఎదురుకొనేందుకు ప్రభుత్వం పూర్తి సంసిద్ధం గా ఉందని సీఎం స్పెషల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ హరికృష్ణ తెలిపారు.. కరోనా వైరస్ పై ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలలో భయానక పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయి. ఈ కరోనా ప్రభావం ఏపీలో కూడా క్రమక్రమంగా …

Read More