కొడుకు అమ్మ అక్రమ సంబంధం !

అక్రమసంబందాలు ..ఈ మధ్యకాలంలో బాగా ఎక్కువైపోయాయి. ఉన్నదానితో సంతృప్తి చెందని వారు లేనిదాని కోసం ప్రాకులాడుతూ అక్రమసంబందాలని కొనసాగిస్తూ ఆ అక్రమ సంబంధాల ముసుగులో తమ జీవితాలని నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే ఎంతోమంది జీవితాలు ఈ అక్రమసంబందాల వల్ల నడిరోడ్డుపైకి వచ్చాయి. …

Read More