ట్రంప్  హెలికాఫ్టర్ లెక్కే వేరు..

అమెరికా అధ్యక్షుడు అన్నంతనే ఆ పెద్ద మనిషి ప్రయాణించే విమానం (ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్) గురించి.. దాని గొప్పతనం గురించి.. సాంకేతికంగా అదెంత అద్భుతమో తరచూ చెబుతుంటారు. ప్రపంచానికే పెద్దన్న రాజ్యానికి అధినేతగా ఉన్న వ్యక్తి ప్రయాణించే విమానమే కాదు.. ఆయన …

Read More