నమ్మించి మోసం చేసాడు..

నిశ్చితార్థం అంటే నమ్మింది.. మోసపోయింది.. భారతీయ సంతతికి చెందిన యువకుడినంటూ పరిచయం చేసుకున్న స్వీడన్‌ వాసి తనను పెళ్లి చేసుకుంటానంటే నమ్మిన ఓ మహిళ నిశ్చితార్థానికి హోటల్‌లో సూట్న్‌ను తీసుకుంది. తాను ఇస్తాంబుల్‌లో ఉన్నానని, కస్టమ్స్‌ అధికారులకు నగదు చెల్లించాలంటే రూ.40వేలు …

Read More