ఎర్రగడ్డ మానసిక ఆస్పత్రికి పెరుగుతున్న కేసులు..

thesakshi.com  :  ఎర్రగడ్డ మానసిక ఆస్పత్రికి పెరుగుతున్న కేసులు.. మద్యం లేక పోవడంతో పిచ్చి గా వ్యవహరిస్తున్న కొందరు.. వ్యక్తిగతంగా ఇంజుర్ చేసుకుంటున్న జనం ఎర్రగడ్డ మానసిక ఆసుపత్రికి రోగుల తాకిడి… ఓపీకి 100కు పైగా బాధితులు… మందు దొరకక వింతగా …

Read More