కరోనా వైరస్ వ్యాపించడానికి అసలు కారణం కళ్లు !!?

thesakshi.com    :    కరోనా వైరస్… ముక్కు, నోటి ద్వారా ఎక్కువగా వ్యాపిస్తోందని అనుకున్నామా. హాంకాంగ్ పరిశోధకులు ఈ వారం సంచలన విషయం చెప్పారు. కరోనా వైరస్ వ్యాపించడానికి అసలు కారణం కళ్లు అని చెప్పారు. ఇదివరకు వచ్చిన సార్స్, …

Read More