నిర్భయ దోషులకు చివరిసారిగా తమ కుటుంబ సభ్యులను కూడా చూసుకునే అవకాశం లేకుండా పోయింది

నిర్భయ అత్యాచార కేసులో దోషులుగా తేలి నలుగురు నిందితిలు చివరి నిమిషం వరకు తమ ప్రాణాలను కాపాడుకునేందుకు చేయని ప్రయత్నమంటూ లేదు. రోజూ ఏదో ఒక సాకుతో కింది నుంచి పైస్థాయి వరకు అన్ని కోర్టులను ఆశ్రయిస్తూ శిక్ష అమలును వాయిదా …

Read More