షాపింగ్‌ పేరుతో ప్రియుడితో లాడ్జిలో గడిపేది ..చివరకు ఏమైందంటే ..?

thesakshi.com   :   పెళ్ళికి ముందే ఆమెకు ప్రియుడు ఉన్నాడు. అతనితో శారీరక సంబంధం కూడా ఉంది. పెద్దలు బలవంతంగా పెళ్ళి చేశారు. పెళ్ళయి మూడేళ్ళవుతోంది. అయితే భర్త దగ్గరకన్నా ప్రియడి దగ్గరే ఆమె ఎక్కువ కాలం ఉండేది. భర్తకు ఏ మాత్రం …

Read More