చిన్న ట్రిక్ తో వాట్సాప్లో డిలీట్ మెసేజ్లు చూసుకోవచ్చు..

thesakshi.com   :    వాట్సాప్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక భాగం. స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు వాట్సాప్ ను వాడుతున్నారు. ఇందులో ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఉద్యోగం.. ఇలా అన్నింటికీ ఒక్కో వాట్సాప్ గ్రూప్ మైంటైన్ చేస్తున్నారు. అలాగే …

Read More