రకుల్ కు లక్ కలిసి రావడం లేదు

thesakshi.com    :    ఇక్కడ అక్కడ ఎక్కడైనా ఆట ఆడటం ఎలానో రకుల్ నే అడగాలి. ఈ విషయంలో నాలుగు ఆకులు ఎక్కువే తింది ఈ పంజాబీ బ్యూటీ. ఓవైపు హిందీ పరిశ్రమలో ఏ అవకాశం వచ్చినా వదిలి పెట్టని …

Read More