బెడ్రూంలో సరసం.. భార్య అరెస్టు..

thesakshi.com    :    వినేందుకు విచిత్రంగా ఉండే సిత్రమైన విషయాలు కొన్ని విదేశాల్లో తరచూ చోటు చేసుకుంటుంటాయి. ఆ కోవకే చెందింది ఇప్పుడు చెప్పే ఉదంతం. భార్య.. భర్తలు అన్నాక బెడ్రూంలో సవాలచ్చ యవ్వారాలు ఉంటాయి. కానీ.. వాటిల్లోనూ పరిమితులు …

Read More