ఇలాంటి ‘సినిమా’లు మోడీకే సార్ కె సాధ్యం.. a

నాటకీయత అందరికి సాధ్యం కాదు. తామేం చేస్తే ప్రజల మనసుల్ని దోచుకునే వీలుందో కొద్దిమంది అధినేతలకు మాత్రమే బాగా తెలుసు. తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఇలాంటి తీరు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ లో చాలా ఎక్కువ. ఆయన బయటకు వచ్చిన …

Read More