పెంపుడు కుక్కల్ని వదలని కిమ్.. !!

tgesakshi.com    :    వికారంగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇది నిజం. మనం చికెన్.. మటన్.. ఫిష్ ఎంత ఇష్టంగా తింటామో.. ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాల వారి ఆహారపు అలవాట్లు చాలా సిత్రంగా ఉండటం తెలిసిందే. చైనా ప్రజలు గబ్బిలాల్ని.. పాముల్ని.. …

Read More