తెలుగునాట కులాల రాజకీయం…!

thesakshi.com   :   బ్రాహ్మణానాం అనేకత్వం అనేది వెనకటికి పెద్దల మాట. కానీ ఆ మాటకు వస్తే, ఇప్పుడు అనేకత్వం అనేది దాదాపు అన్ని కులాలకు పాకేసింది. ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పుకోవాలంటే ఏకత్వం కావచ్చు. అనేకత్వం కావచ్చు అన్ని కులాలకు కామన్ అయిపోయింది. …

Read More