మెరుగుపడిన గంగమ్మ అర్యోగం..తాగడానికి వీలుగా నీటి నాణ్యత

హరిద్వార్ వద్ద గంగా నీరు ఇప్పుడు ‘తాగడానికి సరిపోతుంది’ గంగాలో ప్రసరించే పరిశ్రమలు మూసివేసి, ఘాట్లు ప్రజలకు మూసివేయడంతో, రిషికేశ్ మరియు హరిద్వార్ వద్ద ఉన్న పవిత్ర నది జలాలు – ఏడాది పొడవునా యాత్రికుల రద్దీని నమోదు చేసే జంట …

Read More