కొవిడ్-19 తొందరగా ఆర్ధిక వ్యవస్థ మీద ప్రభావం చూపిస్తోంది

thesakshi.com    :    గత 25 సంవత్సరాల్లో ప్రపంచీకరణ అనే పదం నిత్యం వాడే పదాల్లో ఒకటిగా మారిపోయింది. కానీ, ఇదేమి కొత్తగా పుట్టుకొచ్చిన విధానం కాదని, వందల ఏళ్లుగా సుదూర ప్రాంతాల మధ్య వాణిజ్యం జరుగుతూనే ఉందని చరిత్ర …

Read More