గోల్డ్ మ్యాన్ అగస్మిక మరణం

thesakshi.com   :   బతికున్నప్పుడు ఎంత దర్జాగా బతికినా.. చనిపోయిన తర్వాత నలుగురు వెంట వచ్చేంత మర్యాద.. గౌరవం సంపాదించుకోవాలన్న తపన చాలామందిలో కనిపిస్తుంది. తాను బతికున్నంత కాలమంతా మీడియాలోనూ.. చుట్టుపక్కల వారి గుర్తింపుతో పాటు.. ఎంతో మంది అభిమానించే వారిని సంపాదించుకున్నా.. …

Read More