గూగుల్ కి మనం చెప్పిన పదాలను పట్టుకుని వెతుక్కుంటూ పోవటం తెలుసు కానీ…!

thesakshi.com    :   గూగుల్ తల్లి మనం ఏం అడిగినా సమాధానం చెప్పే అద్భుతమే. అయితే ఒక్కోసారి గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో కనిపించే ఫలితాలు మనం అడిగిన దానికి సంబంధం లేకుండా అయోమయానికి గురిచేసేవిగా కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే… గూగుల్ …

Read More