తమిళనాడులో 1018 ప్రాంతాల పేర్లలో మార్పు

thesakshi.com    :   తమిళనాడులో వ్యక్తుల పేర్లు పట్టణాలు పేర్లు.. వారి మాతృభాషలోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి. తమిళనాడు వాసులకు భాషాభిమానం కొంచెం ఎక్కువ అనిచెప్పాలి. ఇలాంటి పేర్లు మనకు మరెక్కడా కనిపించవు వినిపించవు. ప్రస్తుతం తమిళంలో ఉన్న పలు పట్టణాల్లో పేర్లు …

Read More