తగ్గుతున్న మోడీ గ్రాఫ్

thesakshi.com   :    ఎంత ఎత్తుకు ఎగిసిన కెరటమైనా.. తర్వాత కిందకు జారటమే. ఈ పోలిక మోడీ అభిమానుల్ని.. ఆరాధకుల్ని తీవ్రంగా కలిచివేయటమే కాదు.. ఇలా ఎలా రాస్తారు? మనసులో విషం పెట్టుకున్నారంటూ తిట్టిపోసే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ.. ఈ పోలిక …

Read More