గ్రామ, వార్డు వాలంటీర్లకూ ‘ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ ‘ ప్యాకేజీ వర్తింపు

  thesakshi.com   :   పంచాయతీ రాజ్ శాఖకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సర్క్యులర్ గ్రామ, వార్డు వాలంటీర్లకూ ‘ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ ‘ ప్యాకేజీ వర్తింపు పిఎంజికె ప్యాకేజీ కింద రూ. 50 లక్షల బీమా రాష్ట్రంలో 2,60,000 మంది గ్రామ, …

Read More