ట్రంప్ దంపతుల వెంట ఆమెవరు..? ఎక్కడామె

దేశ్య వాప్తంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ దంపతుల పర్యటన పైనే ఆసక్తి ఉంది. ట్రంప్ దంపతులు ఎప్పుడొచ్చారు.. ఎక్కడికెళ్లారు.. ఏం మాట్లాడారు.. తదితర వివరాలతో ప్రజలు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు. ట్రంప్ భారతదేశంలో అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి ప్రజలు టీవీల ముందు …

Read More