సమంత పడుతున్న పాట్లు అన్ని ఇన్ని కావు

సినిమా హీరోలైనా హీరోయిన్స్ అయినా ఫిట్ గా ఉండేందుకు ప్రతి రోజు జిమ్ లో గంటల తరబడి వర్కౌట్స్ చేస్తారనే విషయం తెల్సిందే. బద్దకస్తులు అయినా కూడా ఎంతో కొంత సమయం జిమ్ లో గడపాల్సిందే. లేదంటే వారు చాలా త్వరగా …

Read More