చీటింగ్ కేసులో అడ్డంగా బుక్కాయిన ఎంబిఎస్ జ్యూవెల్లరి అధినేత సుఖేశ్ గుప్తా…

*చీటింగ్ కేసులో అడ్డంగా బుక్కాయిన ఎంబిఎస్ జ్యూవెల్లరి అధినేత సుఖేశ్ గుప్తా…* సిరి ఎక్యుప్ మెంట్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ను మోసం చేసిన సుఖేశ్ గుప్తా… 2018 లో సిరి ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ నుంచి 110 కోట్లు లోన్ తీసుకున్న సుఖేశ్ …

Read More