అందం ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి:నిఖిత

thesakshi.com   :   గ్లామర్ రంగంలో అందానికి ఉండే ప్రాధాన్యత అంతా ఇంతా కాదు. వాణిజ్య ప్రకటనల రంగం సహా సినీ టీవీ రంగంలో పని చేసేవాళ్లకు అందం ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. అయితే చాలా మంది తమలోని లోపాల గురించి మదనపడిపోతూ …

Read More