కోళ్లను రేప్ చేసే భర్త.. వాటిని కోసి కూర వండే భార్య..

thesakshi.com   :   కొన్ని ఉదంతాలు విన్నంతనే ఉలిక్కిపడటమే కాదు.. ఇలాంటి నీచాలు కూడా ఉంటాయా? అన్న భావన కలుగుతుంది. విన్నంతనే వికారం పుట్టే ఇలాంటి ఉదంతాలు చెప్పటానికి కారణం.. దారుణమైన పరిస్థితులు చుట్టూ ఉంటాయి.. జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పటానికి మాత్రమే. మన …

Read More