బాడీ షేమింగ్ పై సారీ చెప్పిన దర్శకుడు

thesakshi.com    :   ఈ జనరేషన్ లో బాడీ షేమింగ్ అనేది చాలా తీవ్రమైన విషయంగా పరిగణిస్తున్నారు. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తిని వారి ఆకారాన్ని బట్టి ముఖ కవళికలను బట్టి లేదా మరేదైనా లక్షణాలను బట్టి ఎగతాళి చేసినా.. లేదా ఏడిపించినా …

Read More